A A A

ปฏิทินงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

Created by: Aree
ลำดับที่ ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
1 การใช้ยาสมเหตุผล Rational drug use (RDU)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
5 22 ม.ค. 2560
2 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
 
6 05 ก.พ. 2560
3 การพัฒนาระบบยาในร้านขายยา จังหวัดยะลา* (06 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
4 06 ก.พ. 2560
4 Wound Wise Pharmacy Training Program
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
3 12 ก.พ. 2560
5 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น 4 โรงพยาบาลสตูล
 
7 27 ก.พ. 2560
6 ประชุมวิชาการชมรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 
5 28 ก.พ. 2560
7 ประชุมวิชาการ งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคใต้
ณ สนามบินกองทัพอากาศ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล และห้องประชุมโรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
 
8 02 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
8 เเนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
2 05 มี.ค. 2560
9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
 
30.25 06 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
10 ประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ครั้งที่ 3/2560 : Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านยา
ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
3 12 มี.ค. 2560
11 Special Forum for Pharmacists “Awaken your true Potential : Knowledge Management & Learning by Doing”
ห้องเก้าแสน โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
 
2.5 12 มี.ค. 2560
12 วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Management of Comorbid Mood and Anxiety Disorders และ Stroke ยิ่งเร็ว ยิ่งรอด ยิ่งปลอดภัย
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
5 12 มี.ค. 2560
13 โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
10.5 17 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560
14 เส้นทางสู่ธุรกิจ Anti-Aging
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
2 18 มี.ค. 2560
15  ประชุมวิชาการ SMART CPE 1/2560
ณ ห้องสราญรมย์ ชั้น 2 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 19 มี.ค. 2560
 16.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pharmaceutical Evidences for Medical Selection : Strengthening Role of UHosNet Pharmacist”
ห้องประชุม 60/2 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
 
9 28 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
17.  การสัมมนาวิชาการเรื่อง “Flow Cytometry Basics and its applications in drug discovery and Sterility testing for product quality control”
ห้องประชุม ภ.1207 อาคารบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
5.25 30 มี.ค. 2560
18.  Enhance Quality Care in Pain Management: Consideration Beyond Pain
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
3 09 เม.ย. 2560
19.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรครอบครัวรองรับ service plan สาขาโรคไต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 
10.5 18 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560
20.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
11.5 03 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
21. Medication Safety Management System; MSMS
ณ หองประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 
6 03 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
 22.  SMART CPE. ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
4 14 พ.ค. 2560
23.  เภสัชกรชุมชนยุค 4.0 ต่อยอดการใช้สมุนไพรไทยให้ได้ผล
โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต
 
4 21 พ.ค. 2560
24.  วิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
 
6.5 28 พ.ค. 2560
25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 26/2560 เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy
โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
 
33.5 29 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560
26.  การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจใน Warfarin Clinic
ณ ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
 
6 02 มิ.ย. 2560
27.  โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเขตสุขภาพที่ 12
ห้องประชุม โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ โฮเทล รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
 
22 06 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560
28.  โครงการมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 9 พัฒนาคน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน People & Innovation for Sustainable Development
โรงแรมแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา
 
13.5 07 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560
29.  การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องธนารมย์ 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
6 09 มิ.ย. 2560
30.  วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง การจ่าย NSAIDS ในภาวะปวดเฉียบพลัน วิธีเลือกยาคุมกำเนิดให้เหมาะกับผู้หญิงแบบต่างๆ วางแผนภาษีธุรกิจร้านขายยา การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
 
3.75 11 มิ.ย. 2560
31.  วิตามินและแร่ธาตุในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ และจะต่อสู้กับโรคกระดูกพรุนอย่างไรในทศวรรษนี้
โรงแรม บุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา.
 
5.75 11 มิ.ย. 2560
32.  การประเมินวรรณกรรมระดับพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ห้องบรรยายสุนาลินี นิโครธานนท์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
15.25 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
33.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทของเภสัชกรด้านยาเตรียมเฉพาะคราวในการให้บริการทางด้านสุขภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
18.75 26 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
34.  Effective communication skills & Antibiotic smart use for community pharmacist
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
4.25 02 ก.ค. 2560
35.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
 
15 05 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
36.  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Vigilance: Tools and Network Experience
โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
6 18 ก.ค. 2560
37.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพรโรคผิวหนัง และพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
12 20 ก.ค. 2560
38.  ประชุมวิชาการประจำปี 2560 : Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร
ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
11 22 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
39.  งานประชุมวิชาการหลักการใช้ยาเด็กและเทคนิคการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
5.5 13 ส.ค. 2560
40.  โรคผิวหนังที่พบบ่อย โรคเชื้อราในช่องคลอด และการรักษา
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ ห้องคริสตัลหาดใหญ่แกรนด์บอลรูม
 
3 10 ก.ย. 2560
41. Community Pharmacist as A Driving Force for RDU PHARMACY : EAGLE
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
 
2.5 17 ก.ย. 2560
42. ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้
ณ ห้องสราญรมย์ ชั้น 2 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
5 17 ก.ย. 2560
43. แนวทางการรักษาอาการของโรคทางตาที่พบบ่อยในร้านยา
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
3 08 ต.ค. 2560
44. จัดการประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปี 2560
อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น C และห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมย์
 
12 01 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560
45. The next step : GPP and New Pharmacy Law
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
 
5.5 19 พ.ย. 2560
46. “ศิลปะการจ่ายยาในผู้ป่วยปวดฟัน และช่องปาก VS นานาน้ำยาบ้วนปาก”
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ ห้องคริสตัลหาดใหญ่แกรนด์บอลรูม
 
3 17 ธ.ค. 2560

Location