A A A

ปฏิทินงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

Created by: Aree
ลำดับที่ ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม

1

การอบรมเภสัชกรผู้รับอนุญาต/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำร้าน ในโครงการพัฒนาร้านยาสู่มาตรฐานร้านยาคุณภาพ ปี 2559
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
11.5 23 ม.ค. 2559 - 24 ม.ค. 2559
2 การจัดการความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
 
11 26 ม.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559
3 Osteoarthritis and NAFLD
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 14 ก.พ. 2559
4 การประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเภสัชกรครอบครัว เรื่อง จากความหลากหลายสู่ความเป็นเลิศ (From Diversity to Excellence)
ภ.1307 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
 
12.25 18 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559
5 งานประชุมวิชาการเพื่อเภสัชกรและผู้รับใบอนุญาตร้านขายยาในจังหวัดนราธิวาส
โรงแรมอิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
2.5 10 มี.ค. 2559
6 งานประชุมวิชาการเพื่อเภสัชกรและผู้รับใบอนุญาตร้านขายยาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ห้องประชุมโรงแรม ซีเอส ปัตตานี
 
3 13 มี.ค. 2559
7 Management of Hypertension: Review and Update for Pharmacists
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ (Royal Phuket City Hotel)
 
3 20 มี.ค. 2559
8 ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 / 2559
โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
3 20 มี.ค. 2559
9 Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
ณ โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดส์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 
30.75 21 มี.ค. 2559 - 25 มี.ค. 2559
10 งานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเภสัชกรและชมรมร้านขายยาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 
3 27 มี.ค. 2559
11 Pharmaceutical Patents and Generic Product Development
โรงแรมริเวอร์ไร เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อ. เมือง จ.นนทบุรี
 
12.5 31 มี.ค. 2559 - 01 เม.ย. 2559
12 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ(Preventable Adverse Drug Events: A focus on Drug Interactions)
ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3.75 01 เม.ย. 2559
13 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น 7 โรงพยาบาลยะลา
 
5 01 เม.ย. 2559
14 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา
 
5.5 01 เม.ย. 2559
15 Statin Treatment in Real Life Practice
ณ โรงแรมคริสตัล, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
2 10 เม.ย. 2559
16 การอบรม เรื่อง “ตอบโจทย์การวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่”
ห้อง ภ.1307 อาคารบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
5 21 เม.ย. 2559
17 การใช้ยาความเสี่ยงสูงอย่างปลอดภัยในหอผู้ป่วย
ณ ห้องประชุม นิพนธ์ โพธิพัฒนชัย อาคารประสิทธิ์พัฒนา ชั้น ๖ โรงพยาบาลกระบี่
 
8 28 เม.ย. 2559
18 ปรับ mindset แกะรอยหยักสมอง พร้อมรับกระแสโลกเพื่อประสบความสำเร็จ ในงานประจำและการลงทุน
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ.
 
1 30 เม.ย. 2559
19 การประชุมวิชาการร้านยา ประจำปี 2559
ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
6 12 พ.ค. 2559
20 Allergy management in early life; from guideline to practice เรื่องการดูแลเด็กที่แพ้นมวัว
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 
2 15 พ.ค. 2559
21 Dermatology
ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
 
3 15 พ.ค. 2559
22 แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Good Laboratory Practice (GLP)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
11.25 18 พ.ค. 2559 - 19 พ.ค. 2559
23 งานประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
ณ ห้องนคราบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม เรือรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
5 22 พ.ค. 2559
24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2559 เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
 
33.5 23 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559
25 การใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
ห้องประชุม สตราร์รินทร์ รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
 
5.5 26 พ.ค. 2559
26 Biosimilar and Biological Products และการจัดซื้อจัดหาด้วยวิธี e-bidding
โรงพยาบาลกระบี่
 
2.75 27 พ.ค. 2559
27 การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
 
4 27 พ.ค. 2559
28 มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 8 โรงพยาบาลยะลา “ชะลอวัย..ไกลโรค”
ณ โรงแรมปาร์ควิว
 
12 01 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559
29 การพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 : The Fourth Current Drug Development International Conference 2016
โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
 
10.75 01 มิ.ย. 2559 - 03 มิ.ย. 2559
30 อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ด้านการเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
11.75 02 มิ.ย. 2559 - 03 มิ.ย. 2559
31 Pain Management
โรงพยาบาลหาดใหญ่
 
3 06 มิ.ย. 2559
32 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานบริการของเครือข่ายความร่วมมือเภสัชสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “การประเมินวรรณกรรมระดับพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม”
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
15.5 08 มิ.ย. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
33 Management of comorbid mood and anxiety disorders
ณ ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 12 มิ.ย. 2559
34 ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้ ครั้งที่ 12 เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
 
5 12 มิ.ย. 2559
35 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตยาแผนโบราณ ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
10.25 13 มิ.ย. 2559 - 14 มิ.ย. 2559
36 ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2559
ห้องแกรนด์บอลลูม บี ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
2 19 มิ.ย. 2559
37 Basic Life Support สำหรับเภสัชกรและบุคลากรร้านยาในจังหวัดตรัง
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
2.5 19 มิ.ย. 2559
38 ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง เรื่องการดูแลรักษาแผลในร้านยาและปวดหัวไมเกรน ( 19 มิ.ย. 2559 )
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
3.5 19 มิ.ย. 2559
39 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารเวชภัณฑ์และการกำหนดคุณลักษณะยาที่สำคัญ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2559
ณ โรงแรมอัลพิน่า ภูเก็ต นาลีน่า รีสอรท แอนด สปา จ.ภูเก็ต
 
14.25 07 ก.ค. 2559 - 08 ก.ค. 2559
40 Up to date in hypertension treatment and pitfall in hypertension
โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 10 ก.ค. 2559
41 Management of comorbid mood and anxiety disorders
ณ โรงแรม เคปพันวา จังหวัดภูเก็ต
 
3.5 17 ก.ค. 2559
42 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินผลเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรม (Developmental Evaluation in Pharmacy Practice)
ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
 
24.25 01 ส.ค. 2559 - 03 ส.ค. 2559
43 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุมสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
12.25 18 ส.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2559
44 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดกระบี่
ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
5 22 ส.ค. 2559
45 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เภสัชกรรมโรคผิวหนัง และการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง"
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
10.5 25 ส.ค. 2559 - 26 ส.ค. 2559
46 งานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2559
ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
2 04 ก.ย. 2559
47 Review and management of drug interaction และ New option for chronic constipation management
โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 11 ก.ย. 2559
48 ประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2559
โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3.25 11 ก.ย. 2559
49 ภัยเงียบ ภูมิแพ้ นอนกรนและแนวทางการรักษา และเทคนิคการเลือกใช้ยาแก้ปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านขายยา
โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 09 ต.ค. 2559
50 ปรับกลยุทธ์ในภาวะภาษีระบบใหม่และบัญชีต้องรู้
ห้องประชุมสุนาลินีฯ(ภ. 5201) อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3.5 16 ต.ค. 2559
51 รู้ทัน รับมือ ภาษี เพื่ออนาคตชาวร้านขายยา
ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต
 
7 16 ต.ค. 2559
52 ประชุมวิชาการเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ณ โรงแรม PHUKET MARRIOTT RESORT & SPA MERLIN BEACH
 
6 13 พ.ย. 2559
53 Common medicines in community pharmacy และ Alternative treatment for gastrointestinal ulcer
โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 13 พ.ย. 2559
54 ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2559
โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 
5 13 พ.ย. 2559
55 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ จังหวัดกระบี่
กระบี่ฟร้อนเบย์ รีสอร์ท อ่าวนงนุช ตำบลปากน้ำ จังหวัดกระบี่
 
6.5 14 พ.ย. 2559
56 เลือกยาคุมให้ดีต้องดูที่ฮอร์โมน
ห้องประชุมอภัยนุราช 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
 
4 29 พ.ย. 2559
57 RESTART สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ SMART
โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
3 04 ธ.ค. 2559
58 Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
56.5 06 ธ.ค. 2559 - 16 ธ.ค. 2559
59 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
 
3 11 ธ.ค. 2559
60 Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
18.5 19 ธ.ค. 2559 - 21 ธ.ค. 2559

Location