A A A

โปรแกรมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับสถาบันสมทบของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โปรแกรมการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมนี้ถูกพัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถาบันสมทบในการจัดเตรียมไฟล์เพื่อสรุปรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 

 cover

 

ข้อดีของการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนสำหรับสถาบันสมทบของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบโปรแกรมออกแบบมาเพื่อใช้รับลงทะเบียนหน้างานได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือพิมพ์เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

reg1

 

สามารถออกรายงานแสดงผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละหัวข้อและแต่ละวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้

reg2

 

สามารถ export ไฟล์ออกมาในรูปแบบของ MS Excel ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งให้ทางคณะฯดำเนินการขอหน่วยกิตให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

 reg3

 

ข้อมูลสถานะของโปรแกรมลงทะเบียนสำหรับสถาบันสมทบของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปรับปรุงฐานข้อมูลวันที่ 4 ต.ค. 2562)

ฐานข้อมูลของเภสัชกรทั้งประเทศตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับเลขใบประกอบวิชาชีพเลขที่ 42105 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมลงทะเบียนได้ที่นี่

ดาวน์โหลดฟ้อนต์บาร์โค้ด

 

สำหรับสถาบันสมทบสามารถติดต่อเพื่อขอโปรแกรมพร้อมทั้งรหัสผ่านการเข้าใช้งานได้ที่ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตู้ปณ. 7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112
email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0 7428 8814
Fax. 0 7421 8053