หน้าแรก   |   ติดต่อสอบถาม   |   CPE Pharmacy
ระบบขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับการจัดประชุมวิชาการ
 
  เข้าระบบ :
Username :
Password:


      ลืมรหัสผ่าน
 

 
 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับงานประชุมวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ระบบขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับงานประชุมวิชาการออนไลน์พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในเครือข่ายของคณะฯ สามารถขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ได้โดยระบบออนไลน์ เอื้อต่อการจัดการด้านเอกสาร ส่งผลให้การจัดส่งเอกสารสะดวก รวดเร็ว ลดการจัดเก็บเอกสาร และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2565 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2)


ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 77/2565 และข้อกำหนดศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ฉบับที่ 2

เวลาในการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการจัดประชุมวิชาการ
ผู้ใช้งานระบบขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับงานประชุมวิชาการออนไลน์ประกอบไปด้วย
  1. หน่วยงานในเครือข่าย
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  3. ผู้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ชื่อบัญชี : "ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ."
เลขที่บัญชี : 565-490364-2
ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*** กรุณาเข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ได้ส่งให้ท่าน

Register System Online
 

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110